Moto2: Márquez pokračuje na vítězné vlně a raduje se i v Brně Foto: Václav Duška Jr.

Moto2: Márquez pokračuje na vítězné vlně a raduje se i v Brně | Foto: Václav Duška Jr.

MotoGP: Na úvod byl v Brně nejrychlejší Dovizioso Foto: Václav Duška Jr.
MotoGP: Na úvod byl v Brně nejrychlejší Dovizioso Foto: Václav Duška Jr.
MotoGP: Na úvod byl v Brně nejrychlejší Dovizioso Foto: Václav Duška Jr.
MotoGP: Na úvod byl v Brně nejrychlejší Dovizioso Foto: Václav Duška Jr.
25
Fotogalerie

Výsledky zasedání Komise Grand Prix

Koncem listopadu opět zasedala Komise Grand Prix a dohodla se na určitých změnách, které vstoupí v platnost příští rok.

Komise Grand Prix ve složení: Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) a Takanao Tsubouchi (MSMA) zasedala v Madridu dne 27. listopadu 2019. Přítomni byli i Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA), Corrado Cecchinelli (technologický ředitel), Danny Aldridge (technický ředitel), Mike Webb (ředitel závodu) a Franck Vayssié (ředitel CCR).

Komise přijala (mimo jiné) následující změny pravidel:

Sportovní pravidla – vstoupí v platnost v roce 2020

Pravidla týkající se testů

Aktuálně platí, že týmy mohou vyzkoušet v testu jiného jezdce pouze tehdy, když je potřeba smluvního jezdce nahradit z důvodu zranění či nemoci, což týmům nenabízí příliš mnoho šancí vyzkoušet si nové jezdce, kteří by se později případně mohli k týmu připojit.

Od roku 2020 však začne platit, že týmy budou moci libovolně nahradit svého smluvního jezdce po dobu celého testu nebo po jeho část za předpokladu, že bude dodržen maximální počet testovacích dnů a náhradník nebude na dráze současně se smluvním jezdcem. Tito náhradní jezdci navíc budou muset být schváleni výběrovou komisí.

Kategorie Moto3 a Moto2

Co se týče způsobu počítání testovacích dnů, bude platit, že tým nebude moci získat více zkušebních dnů tím, že vymění jezdce, a stejně tak se nestane, že by jezdec získal více testovacích dnů, pokud změní tým.

Důsledkem výše uvedených změn týkajících se testování by mělo být to, že týmy budou mít příležitost posoudit způsobilost jezdců, s nimiž (zatím) nemají smlouvu a zjistit zda by případně byli vhodnými kandidáty pro případnou budoucí spolupráci.

Divoké karty v MotoGP

Konstruktéři v MotoGP v současnosti nemohou nasadit jezdce na divokou kartu ve dvou po sobě jdoucích závodech. Od příštího roku by se to však mělo změnit.

Komise Grand Prix souhlasila s tím, že toto omezení by nemělo platit pro výrobce, kteří mají výhody z koncesí. Tito výrobci totiž mají povoleno až šest divokých karet za sezónu a vzhledem k tomu, že někteří jezdci startující na divokou kartu v MotoGP se účastní i jiných šampionátů (např. MotoE), bývá výše uvedené pravidlo obtížně splnitelné.

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati, Václav Duška Jr.

Doporučujeme

Články odjinud